სიახლეები

საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციისა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინიციატივით, მომზადდა ექიმთა დიპლომის შემდგომი უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა "განვითარების პედიატრია – ჯანმრთელი მომავალი", რომელიც მოიცავს უმნიშვნელოვანეს სამედიცინო ასპექტებს პედიატრიისა და ნეონატოლოგიის სფეროებში.

აღნიშნული ინიციატივა ემსახურება ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, რისთვისაც შესაბამისი დარგის ექსპერტები ჩაატარებენ ტრენინგებს და სემინარებს. ღონისძიება აკრედიტებულია და გაიცემა სერტიფიკატები. პროგრამის 6 დღიანი კურსის სრულყოფილად და წარმატებით გავლა ექიმს ანიჭებს I ტიპის 36 უპგ კრედიტ ქულა. 
ღონისძიება ითვალისწინებს მხოლოდ სამედიცინო მუშაკების დასწრებას. სემინარების მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ნეონატოლოგები, პედიატრები და ოჯახის ექიმები. ტრენერების სახით პროგრამაში მონაწილეობენ საქართველოს გამოჩენილი ექიმები და მომხსენებლები, თსსუ-ს აკადემიური ლექტორები. პროგრამა 3 წლიანია, კურსის ხანგრძლივობაა 6 დღე. დაიფარება ექიმთა სხვადასხვა ჯგუფები თბილისის და რეგიონების მასშტაბით. პროგრამის პარტნიორი კვების და ფარმაცევტული კომპანიების თანადგომით, დასწრება უფასოა სამედიცინო აუდიტორიისათვის.
გამომდინარე აღნიშნული თემატიკის პრაქტიკული მნიშვნელობიდან და აქტუალობიდან, ვფიქრობთ, საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის პროგრამა “პრაქტიკული პედიატრია – ჯანმრთელი მომავალი” მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სამედიცინო მუშაკთა პროფესიული დონის ამაღლებაში და ჩვენი ქვეყნის მომავლის ჯანმრთელობის პროგრამირებაში. 

Search

გახდი ასოციაციის წევრი